KURUMSAL

ERDEM HUKUK BÜROSU

Alanında deneyimli Hukukçulardan ve destek personellerinden oluşan, kalabalık bir ekiple çalışmaktayız.
Uzman ekibimizle; müvekkillerimize, dinamik çalışma koşullarına uyum sağlamalarında, çalışma ortamını mevzuata uygun bir şekilde düzenlemelerinde ve olası denetimlere hazırlanmalarında yol gösteriyoruz.
Temel prensibimiz; müvekkillerin profilini doğru şekilde analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun çözümler sunmak ve en etkin şekilde karşılık verebilmektir.
Özel Hukuk alanında ve özellikle İş Hukuku, Kira Hukuku, İmar Hukuku, Ceza Hukuku, Trafik hukuku, İnşaat Hukuku,Bilişim Hukuku,Tüketici Hukuku,Boşanma Hukuku,Sosyal Medya Huku,Fikri ve Sınai Haklar danışmanlığı olup, bunun yanında Kişisel Verilerin Korunması, Sendikal Uyuşmazlıklar, Toplu İş Sözleşmeleri, Bankacılık ile İcra ve İflas Hukuku ana çalışma alanlarıdır..

Soru Sorun - Randevu Alın

Bize Ulaşın

Fevzi Çakmak 2 Sokak No:32/35

0542 378 22 83

İŞ HUKUKU

İş hukuku işçiler ile işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır.

CEZA HUKUKU

Suç adı verilen insan davranışını ve buna uygulanacak yaptırımı belirleyen hukuk kurallarının tümüne ceza hukuku adı verilmektedir.

KİRA HUKUKU

Kira sözleşmeleri, bir şey veya bir hakka ilişkin kullanma, yararlanma hakkının devrini gerektiren sözleşmelerden kullanmanın bedel karşılığında devri borcunu doğuran sözleşmelerdir.

TRAFİK HUKUKU

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi’ne göre trafik kazası “Karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır.

İMAR HUKUKU

İmar Hukuku, köy ve belediyelerin, belirli planlar ve programlar dahilinde, imar ve inkişafıyla ilgili ilkeleri ihtiva eden objektif hukuk kurallarıdır.

İNŞAAT HUKUKU

İnşaat sektörünün giderek ivme kazanmasına bağlı olarak, inşaat işi ve bundan kaynaklanan hukuksal konular aynı ölçüde önemini korumaktadır.

BİLİŞİM HUKUKU

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimler gitgide ivme kazanarak artış göstermektedir. Bu çerçevede ekonomik, finansal, bankacılık, ticari, mali, adli, resmi iletişim, kurumsal iletişim vb..

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel veriler, yakın tarihimize kadar Kişiler Hukuku, Tazminat Hukuku ve Ceza Hukuku boyutlarıyla hukuk sistemimizde bulunmakta..

BOŞANMA HUKUKU

Toplumun en küçük yapı taşı olan aile ne yazık ki bir takım nedenlerle sona erebilmektedir.