Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimler gitgide ivme kazanarak artış göstermektedir. Bu çerçevede ekonomik, finansal, bankacılık, ticari, mali, adli, resmi iletişim, kurumsal iletişim vb. gibi alanlarda yürütülen işlemler ağırlıklı olarak elektronik ve internet ortamında yerine getirilmektedir. Ofisimizde bilişim ortamlarının yazılım, donanım ve ağ yapısında oluşabilecek açıklar yanında kötüniyetli çabalarla maruz kalınan maddi ve manevi zararlar ve hukuka aykırı fiiller sonucu meydana gelen bilişim suçları konusunda profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.