0

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veriler, yakın tarihimize kadar Kişiler Hukuku, Tazminat Hukuku ve Ceza Hukuku boyutlarıyla hukuk sistemimizde bulunmakta iken 07/04/2016 Tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 24/03/2016 Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, İdare Hukuku boyutuyla da hukuk sistemimizde yerini almıştır.

Read More

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yönetimi Olarak Mediasyon

Boşanma davalarında alternatif çözüm yöntemi olarak mediasyon adlı çalışmamda, öncelikle genel hatlarıyla boşanma kavramına, Türk hukukunda boşanma sebeplerine, boşanmanın sonuçlarına değinip, alternatif çözüm yöntemi kavramını da aydınlattıktan sonra, mediasyon kurumunu tanıtmayı hedefliyorum.

Read More

Delillerin Islahı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz; dilekçede gösterilen ancak tahkikat aşamasında dosyaya ekletilmeyen delillerin hukuki sonucunu açıklarken, dilekçede gösterilmeyen, çeşitli nedenlerle tahkikat aşamasında ortaya çıkan delillerin durumunu ne yazık ki açıklayamamıştır.

Read More

Sözleşme Özgürlüğü

  Sözleşme özgürlüğü kavramı genel anlamıyla, kişilerin özel hukuk alanında diğer kişilerle ilişkilerini hukuk düzeni içinde kalarak diledikleri gibi düzenlemeleri, diledikleri konuda diledikleri ile sözleşme yapabilmeleridir.
Read More