İnşaat sektörünün giderek ivme kazanmasına bağlı olarak, inşaat işi ve bundan kaynaklanan hukuksal konular aynı ölçüde önemini korumaktadır. Yapım etkinliği sonunda ortaya çıkan varlık, eser olarak tanımlanır. Eser sözleşmesi kapsamında bir yapının meydana getirilmesi, ona sahip olacak kişi ile yapımcı arasında bir ilişkiyi zorunlu kıldığına göre, bununla ilgili hazırlık işlemlerinden, yapıya başlama, bitirme, teslim ve ondan sonraki evrelere kadar olan zaman dilimlerinde, bunlar arasında genelde uyuşmazlık çıkması da kaçınılmaz olmaktadır.