İş hukuku işçiler ile işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır. Taraflar arasında imzalanan yazılı bir metinle ya da sözlü olarak da kurulabilen iş ilişkisi, işveren ve işçiye bir takım yükümlülükler yükler. Özellikle; işçilerin sigorta girişlerinin zamanında yapılmaması, çift bordro uygulamaları ve ücret alacaklarının gereği gibi ifa edilememesi sıkça karşılaşılan iş hukuku problemleridir. Bu noktada hizmet verdiğimiz davalar; hizmet tespiti davaları, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai , Ulusal bayram ve genel tatil, yıllık ücretli izin alacakları, Mobbing nedeniyle tazminat, İşe iade talebi ve kötü niyet tazminatı davaları başlıca çalışıma alanlarımızı oluşturmaktadır.