Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veriler, yakın tarihimize kadar Kişiler Hukuku, Tazminat Hukuku ve Ceza Hukuku boyutlarıyla hukuk sistemimizde bulunmakta iken 07/04/2016 Tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 24/03/2016 Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, İdare Hukuku boyutuyla da hukuk sistemimizde yerini almıştır.
Kişisel verilere ilişkin düzenlemeler şirketlerimize birçok yükümlülük getirmekle birlikte, şirketlerimizin Avrupa Birliği ülkeleriyle uyumunu sağlaması; ticari itibarının artması; idari, hukuki ve cezai sorumluluk alanının daralması konularında esasen şirketlerimizin lehine düzenlemelerdir. Biz kişisel verilerin korunmasına dair Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Kurum Kararları ve sair düzenlemeleri şirketlerimizin üzerine birer yük olarak görmüyoruz; bilakis bu düzenlemelerin şirketlerimizin üzerindeki risk ve yükleri azaltacağı/ ortadan kaldıracağı kanaatindeyiz.
Kişisel verilerin korunmasına dair idare hukuku düzenlemelerine uyum sürecini, bu yaklaşımla ele almaktayız. Böyle olunca, idari yaptırımlardan sakınma amacıyla şekli bir süreçle yetinmek yerine, konunun esasına girerek yükümlülükleri şirketlerimizin menfaatine kullanmaktayız.
Kişisel verilerin korunmasına dair mevzuat, tedbir, yorum ve yaptırımlara https://www.kvkk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Bu web sayfasını incelemenizi şiddetle tavsiye etmekteyiz.
Şirketinizin uyum sürecinde, konularında temeyyüz etmiş uzmanlarımızın da (İnsan Kaynakları Uzmanları, Bilişim Uzmanları, SGK Uzmanları, İş Sağlığı Ve Güveliği Uzmanları, Mali Müşavirler gibi) desteğiyle yanınızda olma arzumuzu bildiririz.
Şirketimizi öncelikle analiz ediyoruz. Şirketimizin karakteristik yapısına göre hangi tür tedbirin ne ölçüde uygulanması gerektiğini değerlendiriyoruz. Şirketimizin belirlediği yönetici ve/ veya çalışanlara farkındalık eğitimi ve teorik eğitim veriyoruz.
Karşılıklı bilgi besleme aşaması tamamlandıktan sonra şirketimizin belirlediği bir temsilciye, veri politikasının ne şekilde somutlaştırılması gerektiği konusunda eğitim veriyoruz. Temsilcinin eylemlerini, her ay yapılan koordinasyon toplantısında kontrol ediyoruz.
Uyum sürecinde mevzuat yahut yorum farklılıklarını şirketimize bildiriyoruz.
Sürecin tamamen bizim tarafımızdan yürütülmesini şirketimiz için uygun görmüyoruz. Zira şirketimizin kendi dinamikleriyle süreci en faydalı şekilde kullanabileceği kanaatindeyiz.
Şirketinizin uyum sürecinde yanınızda olma arzunuz bulunmakta ise, teklif hazırlayabilmemiz için Ek’ te gönderilen soruları cevaplamanızı rica etmekteyiz.
Saygılarımızla.