İnternetin hızla gelişimi ve yaygınlaşmasıyla birlikte çeşitli medya ve iletişim mecraları kullanılır hale gelmiştir. Öyleki toplumun büyük kısmının ciddi bir zaman ayırdığı sosyal medya kullanımı çeşitli hukuki meseleleri de beraberinde getirmiştir. Bireylerin, sosyal medyada yaptıkları her paylaşım ve faaliyetten dolayı, hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır. Bireyler, sosyal medyayı kullanırken, hem kamuyu ilgilendiren, hem kişilerin özel hukukunu ilgilendiren hukuka aykırı faaliyetlerde bulunabilmektedir. Sosyal medyadaki hukuka aykırı eylemler, Ceza Hukukundan, Medeni Hukuka, Ticaret Hukuku’ndan, Fikri Haklar Hukuku’na kadar birçok hukuk alanında söz konusu olabilmektedir.