Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yönetimi Olarak Mediasyon

Boşanma davalarında alternatif çözüm yöntemi olarak mediasyon adlı çalışmamda, öncelikle genel hatlarıyla boşanma kavramına, Türk hukukunda boşanma sebeplerine, boşanmanın sonuçlarına değinip, alternatif çözüm yöntemi kavramını da aydınlattıktan sonra, mediasyon kurumunu tanıtmayı hedefliyorum.

Boşanma oranının ülkemizde hızla artmakta olduğunu düşünürsek, eşlerin ve diğer aile fertlerinin psikolojik yapısı ve alınan kararların sağlıklı olması bu noktada önem arz etmektedir. Mediasyon, taraflara iletişim kurma, birbirini anlama imkanı sunan bir süreçtir. Dolayısıyla çalışmamın amacı mediasyonu ve bu süreci anlaşılır şekilde ifade etmek olacaktır.