Suç adı verilen insan davranışını ve buna uygulanacak yaptırımı belirleyen hukuk kurallarının tümüne ceza hukuku adı verilmektedir. Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olarak nitelendirilen ve adli kollukça başlatılan soruşturma ile kovuşturma aşamalarının tümünde alanında uzman hukukçularımızla çalışma alanımız kapsamındadır.