Delillerin Islahı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz; dilekçede gösterilen ancak tahkikat aşamasında dosyaya ekletilmeyen delillerin hukuki sonucunu açıklarken, dilekçede gösterilmeyen, çeşitli nedenlerle tahkikat aşamasında ortaya çıkan delillerin durumunu ne yazık ki açıklayamamıştır.

Çalışmamızın amacı, tarafların dava ve cevap dilekçelerine eklemeyi ve göstermeyi unuttukları delilleri, tahkikat aşamasında ileri sürülebilme olanağını araştırmaktır.

Vakıa, ispat ve ispat aracı olarak delil kavramı öncelikli olarak anlatılmış, akabinde ıslah kurumu tanıtılmıştır. Vakıaların somut hali olarak gösterilen deliller, dilekçelerin verilmesinden sonra iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağına takılacağından, maddenin istisna olarak öngördüğü ıslah ile ileri sürülebilme görüşü tartışılmıştır.

Deliller sunulma aşamasına göre üç kısma ayrılmıştır. Madde 125.’e göre; tarafların kusuru bulunmaksızın ve yargılamayı geciktirme amacı taşımayan durumlarda hakimin izni ile delilerin sonradan sunulması; madde 140/5’e göre ön inceleme aşamasından sonra verilen iki haftalık sürede dosyaya eklenmeyen delillerin hukuki sonucu ve taraflarca çeşitli nedenlerle dilekçede yer almayan ve dosyaya sunulmayan delillerin ıslah yolu ile eklenmesi olarak incelenmiştir.