Fikri ve Sınai Haklar kavramı ülkemizde son dönemde önemi artan konulardan birisidir. Bu hakların kapsamına, bir işletmenin ürettiği tüm ürünler, yöntemler, dokümanlar, görseller, sanat eserleri, vb.’ne ilişkin tüm özgün tasarımlar ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, çoğaltma, dağıtma, yayma, satma gibi haklarıdır.

Fikri ve sınai haklar Hukuku,bu alanda yapılan çalışmaların ve ihlallerin artmasıyla birlikte avukatların başlı başına ve uzmanlaşarak faaliyet gösterdiği alanlar olmaya başlamıştır. Bu noktada Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan maddi manevi tazminat davaları ve diğer uyuşmazlıklar ile Sınai Mülkiyet Kanunundan doğan, iptal, hükümsüzlük maddi -manevi tazminat ve tecavüzün önlenmesi davaları sıkça karşılaşılan dava türlerindendir.