İmar Hukuku, köy ve belediyelerin, belirli planlar ve programlar dahilinde, imar ve inkişafıyla ilgili ilkeleri ihtiva eden objektif hukuk kurallarıdır. İdare, kamu düzeninin bir bölümünü oluşturan imar düzenini korumak amacıyla çeşitli kolluk faaliyetleri yapabilmekte, sağlıklı ve sağlam bir şehirleşmeyi gerçekleştirebilmek ve iyi bir kamu hizmeti sunmak için çeşitli imar etkinliklerinde bulunabilmekte ve bunu değişik organları gerçekleştirebilmektedir. İşte bu noktada idare hukukunun en önemli araçları olan idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan; İmar Planı ve İmar Uygulamaları İptal ve Tazminat Davaları, İmar Planlarının Değiştirilmesi, İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak, Kamulaştırma, Mühürleme, Yıkım, Para Cezası, İmar Affı ve Tapu Tahsis Belgesi ile karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak profesyonel hizmet verilmektedir.