Kira sözleşmeleri, bir şey veya bir hakka ilişkin kullanma, yararlanma hakkının devrini gerektiren sözleşmelerden kullanmanın bedel karşılığında devri borcunu doğuran sözleşmelerdir. 6098 Sayılı Borçlar Kanunumuzla birlikte yeni bir düzenlemeye kavuşan kira hukuku gerek kiracı gerekse kiralayanın hak kaybı yaşamaması için önem verilmesi gereken bir alandır. Bu noktada kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira alacağının tahsili ve tahliye davalarına ilişkin bütün uyuşmazlıklar çalışma alanlarımız dahilindedir.