2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi’ne göre trafik kazası “Karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır. Gerek cezai gerekse meydana gelen maddi menevi zararlar sonucunda hukuki sorumluluk doğuran trafik kazalarında, kaza sonrası yapılması ve akabinde izlenmesi gereken hukuki süreç hak kaybı yaşanmaması adına önem taşımaktadır.